fbpx Hyppää sisältöön

Käyttöehdot

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 4.8.2014.
See How You Eat -sovelluksen on kehittänyt Health Revolution Oy Ltd (“Health Revolution”), suomalainen osakeyhtiö (Y-tunnus: 2508850-4).

1. Käyttöehtojen hyväksyminen

Asentamalla SEE HOW YOU EAT -sovelluksen ja käyttämällä Health Revolutionin tai sen lisenssinantajien tarjoamia ohjelmistosovelluksia, palveluita, ominaisuuksia tai sisältöä SEE HOW YOU EAT -sovelluksen kautta (yhdessä ”Palvelu”) käyttäjä tekee laillisesti sitovan sopimuksen Health Revolutionin kanssa. Nämä käyttöehdot, joihin sisältyy myös osoitteessa (http://seehowyoueat.fi/tietosuojakaytanto) saatavissa oleva Health Revolutionin tietosuojakäytäntö, soveltuvat käyttäjän Palvelun käyttöön. Käyttämällä Palvelua käyttäjä sitoutuu näihin käyttöehtoihin mukaan lukien Health Revolutionin tietosuojakäytäntö. Jos käyttäjä ei hyväksy kaikkia näitä käyttöehtoja, hän ei asenna tai käytä Palvelua.
Health Revolutionin ohjelmistosovellukset lisensioidaan käyttäjälle. Ohjelmistosovellusten omistusoikeus ja siihen liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Health Revolutionille ja käyttäjän ohjelmistosovellusten käyttö tapahtuu näiden käyttöehtojen mukaisesti.

2. Palvelun käyttö

Voidakseen käyttää Palvelua käyttäjän tulee olla (i) kahdeksantoista (18) vuotta tai vanhempi ja käyttäjällä tulee olla kelpoisuus tehdä sitova sopimus Health Revolutionin kanssa tai (ii) käyttäjän tulee olla 16-vuotta täyttänyt henkilö, jolla on huoltajan suostumus näiden käyttöehtojen hyväksymiseen ja Palvelun käyttöön.
Käyttäjä asentaa Palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. Asentamalla Palvelun ja käyttämällä Palvelua käyttäjä ymmärtää, että SEE HOW YOU EAT ei ole lääketieteellinen organisaatio. SEE HOW YOU EAT -palvelu perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin ja se on kehitetty yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa. Mitään Palvelussa esitettyä tietoa, tekstiä, kuvia, videoita tai muuta sisältöä ei tule ymmärtää lääketieteelliseksi neuvoksi tai diagnoosiksi. Health Revolution ei vastaa käyttämiensä asiantuntijoiden lausuntojen sisällöstä tai oikeellisuudesta. Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy palvelun luonteen tukea ja neuvoa antavana apuvälineenä painonhallintaan ja yleiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä pyrkimyksissä.
Käyttäjä vakuuttaa, että kaikki käyttäjän antamat tiedot Health Revolutionille rekisteröinnin yhteydessä tai muuten ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä ja sitoutuu päivittämään kaikki tiedot ajantasaisina.
Jotta Palvelu voi toimia kunnolla, käyttäjällä tulee olla internet-yhteys. Käyttäjä hyväksyy, että käyttäjä on vastuussa kaikista tiedonsiirtomaksuista, jotka käyttäjälle aiheutuvat Palvelun käytöstä.

3. Henkilökohtainen ja ei-kaupallinen lisenssi

Palvelun ja sen sisällön omistusoikeus ja siihen liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat Health Revolutionille ja/tai sen toimittajille. Health Revolution myöntää käyttäjälle näiden käyttöehtojen mukaisen peruutettavissa olevan, yleisen, ei-alisensioitavan ja ei-siirrettävän rajoitetun oikeuden ja lisenssin käyttää Palvelua ja sen sisältöä yksinomaan käyttäjän henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön näissä käyttöehdoissa sallitulla tavalla. Palvelun tai sen sisällön käyttö tai hyödyntäminen on nimenomaisesti kielletty (i) muuhun kuin henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, (ii) näiden käyttöehtojen vastaisella tavalla, (iii) kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaavalla tavalla tai (iv) muuten Health Revolution Osapuolten kannalta haitallisella tavalla.
Palvelu, kaikki Health Revolutionin tavaramerkit, toiminimet, logot, verkkotunnukset ja muut Palvelun tunnukset ovat ainoastaan ja yksinomaan Health Revolutionin omaisuutta. Käyttäjälle ei myönnetä minkäänlaista oikeutta käyttää Health Revolutionin tavaramerkkejä, toiminimiä, logoja tai verkkotunnuksia. Käyttäjä sitoutuu olemaan poistamatta tai muuttamatta Palveluun sisältyviä tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita immateriaalioikeusmerkintöjä.

4. Sisältö

Näissä käyttöehdoissa termillä “Sisältö” tarkoitetaan muun muassa videoita, äänileikkeitä, kommentteja, tietoja, tekstejä, valokuvia, grafiikkaa, linkkejä tai muuta Palvelun tarjoamaa tai sen kautta saatavaa sisältöä tai materiaalia.
Palvelussa on Health Revolutionin tai sen lisenssinantajien (”Health Revolution Osapuolet”) tarjoamaa tai niiden kautta saatavaa Sisältöä. Näissä käyttöehdoissa Health Revolutionin tai Health Revolution Osapuolten tarjoamaan sisältöön viitataan termillä ” See How You Eat -sisältö”.
Käyttäjä hyväksyy, että See How You Eat -sisällön käyttö Palvelun avulla tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. HEALTH REVOLUTION TAI HEALTH REVOLUTION OSAPUOLET EIVÄT ANNA MINKÄÄNLAISIA LUPAUKSIA TARJOTA TIETTYÄ SEE HOW YOU EAT -SISÄLTÖÄ TAI TIETTYÄ MÄÄRÄÄ SEE HOW YOU EAT -SISÄLTÖÄ PALVELUN KAUTTA.

5. Käyttäjän sisältö

Palvelun käyttäjät voivat liittää Palveluun Sisältöä, esimerkiksi kommentteja, tykkäyksiä tai muuta viestintää ja materiaalia (Käyttäjän tuottama sisältö). Health Revolution ei vaadi itselleen omistusoikeutta käyttäjän tuottamaan sisältöön. Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on oikeus liittää Palveluun mitä tahansa Käyttäjän tuottamaa sisältöä. Lisäksi käyttäjä vakuuttaa, että Käyttäjän tuottama sisältö ei loukkaa näitä käyttöehtoja, sovellettavaa lakia eikä kolmansien immateriaalioikeuksia, yksityisyydensuojaan liittyviä oikeuksia tai muita oikeuksia.
Liittämällä Palveluun Käyttäjän tuottamaa sisältöä käyttäjä myöntää Health Revolutionille yleisen, rojaltittoman, täysin maksetun, pysyvän, vapaasti siirrettävän ja alilisensioitavan, maailmanlaajuisen oikeuden ja luvan käyttää palveluun liittämäänsä Käyttäjän tuottamaa sisältöä. Käyttäjä vakuuttaa, että hän omistaa Palveluun liittämänsä, siihen sisältyvän tai sen kautta toimitetun Käyttäjän tuottaman sisällön tai että hänellä on muuten oikeus myöntää näissä Käyttöehdoissa määritettyjä oikeuksia ja lupia.
Health Revolutionilla ei ole velvollisuutta valvoa, muokata tai tarkastaa mitään Käyttäjän tuottamaa sisältöä, mutta Health Revolution varaa oikeuden harkintansa mukaan poistaa minkä tahansa Käyttäjän tuottaman sisällön siitä ennalta ilmoittamatta. Yksinomainen vastuu kaikesta Käyttäjän tuottamasta sisällöstä on kyseisen sisällön laatineella henkilöllä.

6. Palvelun käyttäjän toiminta

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Palvelua tai olemaan luovuttamatta Sisältöä siten, että se loukkaa Health Revolutionin, Health Revolution Osapuolten tai kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia, yksityisyydensuojaa tai julkisuutta koskevia oikeuksia tai muita oikeuksia.
Käyttäjä sitoutuu myös käyttämään Palvelua siten, että sen käytöstä ei aiheudu haittaa Health Revolutionille, Health Revolution Osapuolille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Käyttäjä ei saa käyttää Palvelua mihinkään lainvastaiseen tai luvattomaan tarkoitukseen. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia Palvelun käyttöään ja tuottamaansa Sisältöä koskevia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, muun muassa tekijänoikeuksia ja yksityisyyden suojaa koskevia lakeja.
Käyttäjällä ei ole oikeutta luovuttaa Käyttäjän tuottamaa sisältöä tai muuten käyttää Palvelua tavalla, joka sisältää (i) mainonta- tai myyntitoimintaa, (ii) kolmansien osapuolten henkilötietoja tai (iii) matojen, virusten, vakoiluohjelmien, haittaohjelmien tai muun haittaa aiheuttavan tai muuten Palvelua häiritsevän tai vahingoittavan ohjelmakoodin leviämisen riskin tai (iv) johtaa ei-toivottujen joukkosähköpostiviestien tai vastaavanlaisen mainonnallisen tai häiritsevän viestinnän (roskapostin) välittymiseen muille käyttäjille.
Käyttäjä sitoutuu erityisesti siihen, että hän ei saa kopioida, monistaa, esittää, julkaista, levittää, välittää, julkaista joukkotiedotusvälineissä, myydä, leasing-vuokrata, vuokrata tai muuten tuoda yleisesti saataville mitään osaa Palvelusta tai sisällöstä tai muuten käyttää Palvelua tavalla, jota ei ole erityisesti sallittu näissä Käyttöehdoissa. Käyttäjällä ei ole myöskään lupaa muuttaa Palvelua, luoda siitä johdannaisversioita, selvittää ohjelmiston ja/tai siihen liittyvien tiedostojen valmistustapaa, palauttaa ohjelmistoa ja/tai siihen liittyviä tiedostoja lähdekoodiksi tai selvittää ohjelmiston ja/tai siihen liittyvien tiedostojen valmistustapaa.
Käyttäjä ymmärtää olevansa yksinomaisesti vastuussa kaikesta käyttäjätilillään tapahtuvasta Palvelun käytöstä. Käyttäjä sitoutuu siihen, että Health Revolution ei ole vastuussa kenenkään käyttäjän toiminnasta.

7. Palvelun toiminta ja muuttaminen; Käyttöehtojen muutokset

Käyttäjä hyväksyy sen, että vaikka Health Revolution pyrkii kohtuullisin toimin pitämään Palvelun toiminnassa, ylläpitotoimet ja tekniset syyt voivat aiheuttaa Palveluun tilapäisiä keskeytyksiä. Health Revolution ei vastaa tällaisista keskeytyksistä.
Health Revolution pidättää oikeuden koska tahansa ennalta ilmoittaen tai ilmoittamatta muuttaa tiettyjä Palvelun ominaisuuksia tai tilapäisesti tai pysyvästi lopettaa niiden antamisen, eikä se ole käyttäjään nähden vastuussa tällaisista muutoksista tai keskeytyksistä. Health Revolution pyrkii kohtuullisen ajoissa ilmoittamaan käyttäjälle kaikista sellaisista Palvelun merkittävistä muutoksista tai keskeytyksistä, jotka vaikuttavat Palvelun käyttöön olennaisesti.
Health Revolution voi harkintansa mukaan tehdä silloin tällöin muutoksia Käyttöehtoihin. Health Revolution ilmoittaa käyttäjälle Palvelun välityksellä kaikista merkittävinä pitämistään muutoksista. Käyttäjä ilmaisee hyväksyvänsä muutetut käyttöehdot jatkamalla Palvelun käyttöä muutosten tultua voimaan.

8. Kolmansien Osapuolten Sivustot

Palvelu ja käyttäjän Palvelun kautta saama viestintä saattaa sisältää linkkejä kolmansien osapuolten www-sivuille tai toimintoihin. Palvelu saattaa myös sisältää kolmansien osapuolten sisältöä, jota Health Revolution ei hallinnoi, ylläpidä tai varmenna. Käyttää hyväksyy nimenomaisesti ja suostuu siihen, että Health Revolution ei ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten sisällöstä, toiminnoista, tuotteista tai palveluista. Käyttäjä hyväksyy lisäksi, että kolmansien osapuolten www-sivuihin ja/tai sisältöön näillä www-sivuilla soveltuu eri käyttöehdot ja/tai tietosuojakäytäntö, joihin Health Revolution suosittelee tutustumaan.

9. Voimassaolo ja Irtisanominen

Nämä käyttöhdot ovat voimassa kunnes sopimus irtisanotaan käyttäjän tai Health Revolutionin toimesta.
Health Revolution pidättää oikeuden irtisanoa nämä käyttöehdot tai keskeyttää käyttäjän pääsyn Palveluun milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta muun muassa silloin, jos käyttäjä ei noudata näitä käyttöehtoja tai väärinkäyttää Palvelua. Irtisanottaessa nämä käyttöehdot kaikki lisenssit ja muut käyttäjälle näissä käyttöehdoissa myönnetyt oikeudet lakkaavat välittömästi.
Käyttäjä hyväksyy ja suostuu sovellettavan lain sallimissa rajoissa siihen, että Käyttäjän tai Health Revolutionin irtisanoessa nämä Ehdot tai Health Revolutionin keskeyttäessä käyttäjän pääsyn Health Revolutionin Palveluun, Health Revolutionilla ei ole minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan eikä Health Revolution palauta mitään käyttäjän suorittamia maksuja.

Tilaukset, hinta ja ehdot
See How You Eat App tarjoaa automaattisesti uusiutuvan kuukausiveloitteisen tilauksen hintaan 9.99euroa/kuukaudessa ja automaattisesti uusiutuvan vuositilauksen 34.99/euroa/vuodessa, jonka myötä käyttäjä saa käyttöönsä premium ominaisuuksia aktiivisen Premium tilauksen voimassa olon ajan.

Tilaus uusiutuu automaattisesti kunnes auto-uusinta on kytketty pois päältä vähintää 24tuntia ennen sen uusiutumista. Tilauksien hallinointi tapahtuu iTunes-tililtä, jota voi hallita milloin käyttäjä vain haluaa. Kaikki käytäyttämättömät ilmaisen kokeilun ajanjaksot, jos niitä tarjotaan, käytetään ennen kuin tilaus veloitetaan.

10. Takuiden poissulkeminen

PALVELU, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA SEE HOW YOU EAT SISÄLTÖ, TARJOTAAN ”SELLAISENA KUIN SE ON” JA ”SAATAVUUDESTA RIIPPUEN”. KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTÄ PALVELUN KÄYTTÖ TAPAHTUU KÄYTTÄJÄN YKSINOMAISELLA VASTUULLA. HEALTH REVOLUTION TAI HEALTH REVOLUTION OSAPUOLET EIVÄT LAIN SALLIMISSA RAJOISSA ANNA MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA LUPAUKSIA TAI TAKUITA KOSKIEN (I) PALVELUA, (II) SEE HOW YOU EAT SISÄLTÖÄ JA (III) KÄYTTÄJÄN SISÄLTÖÄ. HEALTH REVOLUTION JA HEALTH REVOLUTION OSAPUOLET TORJUVAT PÄTEMÄTTÖMINÄ KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ, SOVELTUMISESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

HEALTH REVOLUTION TAI HEALTH REVOLUTION OSAPUOLET EIVÄT LUPAA TAI TAKAA, ETTÄ PALVELU ON VIRHEETÖN TAI HÄIRIÖTÖN, ETTÄ VIRHEET KORJATAAN TAI ETTÄ PALVELUSSA EI OLE VIRUKSIA. HEALTH REVOLUTION TAI HEALTH REVOLUTION OSAPUOLET EIVÄT ANNA MINKÄÄNLAISIA LUPAUKSIA TAI TAKUITA SIITÄ, ETTÄ PALVELUA KOSKEVAT TIEDOT (MUKAAN LUKIEN MAHDOLLISET OHJEET) OVAT TARKKOJA, TÄYDELLISIÄ TAI KÄYTTÖKELPOISIA.
Oletettujen tai muiden takuiden tai kuluttajan soveltuvien lakisääteisten oikeuksien poissulkemista on joillakin lainkäyttöalueilla rajoitettu tai se ei ole lainkaan sallittua, joten edellä mainitut poissulkemiset ovat voimassa lain sallimissa rajoissa kyseessä olevalla lainkäyttöalueella.

11. Vastuunrajoitus

Käyttäjä hyväksyy, että jos hän on palveluun tyytymätön tai palvelussa ilmenee ongelmia, hänen ainoa ja yksinomainen oikeutensa rajoittuu sovellettavan lain sallimissa rajoissa Health Revolutionin ohjelman asennuksen poistamiseen ja palvelun käytön lopettamiseen.

HEALTH REVOLUTION TAI HEALTH REVOLUTION OSAPUOLET EIVÄT LAIN SALLIMISSA RAJOISSA VASTAA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TULONMENETYKSET, LIIKEARVON ALENEMINEN SEKÄ TIETOJEN, LIIKETOIMINNAN TAI VOITTOJEN MENETYS), JOTKA JOHTUVAT TÄSTÄ PALVELUSTA, SEE HOW YOU EAT -SISÄLLÖSTÄ TAI KÄYTTÄJÄN SISÄLLÖSTÄ, PALVELUN TOIMINNASTA TAI TOIMINTAHÄIRIÖISTÄ, PALVELUSSA ESIINTYVISTÄ VIIVEISTÄ TAI KATKOKSISTA TAI JOTKA LIITTYVÄT NIIHIN, MISTÄÄN KÄYTTÄJÄN MOBIILILAITTEELLE, TIETOKONEELLE TAI MUULLE LAITTEELLE AIHEUTUVISTA VAHINGOISTA TAI MISTÄÄN VIRUKSEN, VILPILLISEN TOIMINNAN TAI TIETOTURVARIKKOMUKSEN AIHEUTTAMASTA VAHINGOISTA. HEALTH REVOLUTIONIN TAI HEALTH REVOLUTION OSAPUOLTEN VASTUU KAIKISTA VAHINGOISTA JA MENETYKSISTÄ EI MISSÄÄN TILANTEESSA OLE SUUREMPI KUIN KÄYTTÄJÄN HEALTH REVOLUTIONILLE PALVELUSTA TOSIASIALLISESTI MAKSAMA HINTA KORVAUSVAATIMUKSEN ESITTÄMISTÄ EDELTÄVÄN YHDEN (1) KUUKAUDEN AIKANA.

12. Vastuusta vapauttaminen

Käyttäjä on velvollinen ja suostuu vapauttamaan Health Revolutionin ja Health Revolutionin osapuolet kaikesta vastuusta koskien kaikkia korvausvaatimuksia, korvausvastuita, vahinkoja, menetyksiä ja kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset asianajajan palkkiot), joiden syynä näiden käyttöehtojen tosiasiallinen tai väitetty rikkominen, palvelun käyttö, käyttäjän sisältö tai kolmannen osapuolen oikeuksien rikkominen käyttäjän toimesta, mukaan lukien mahdolliset kolmannen osapuolen immateriaalioikeudet tai tietosuojaoikeudet, tai jotka liittyvät edellä mainittuihin. Käyttäjä hyväksyy, että Health Revolution pidättää oikeuden huolehtia tällaisen korvausvaatimuksen yhteydessä tapahtuvasta puolustuksesta ja käyttää sen osalta yksinomaista määräysvaltaa, ja sitoutuu tekemään Health Revolutionin vaatimalla tavalla kaikin tavoin yhteistyötä tällaiselta korvausvaatimukselta puolustauduttaessa.

13. Sovellettava laki ja riitojenratkaisu

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakeja kuitenkin niin, että konfliktisäännöstä ja Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälistä tavarakauppaa koskevaa yleissopimusta ei sovelleta näihin ehtoihin. Näistä ehdoista tai niihin liittyvästä sopimussuhteesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, toimivaltaiset tuomioistuimet ovat Suomen tuomioistuimet.

14. Muuta

Sopimus muodostaa Sopijapuolten välisen koko sopimuksen kohteena olevasta toiminnasta.
Jos näiden käyttöehtojen kohta todetaan mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi toimivaltaisen tuomioistuimen toimesta, sopijapuolten on uudistettava ehtoa vain siltä osin, että se on täytäntöönpanokelpoinen. Mitättömällä tai täytäntöönpanokelvottomalla ehdolla ei ole vaikutusta muiden näiden käyttöehtojen voimassaoloon.

Jos sinulla on kysymyksiä näistä käyttöehdoista, kirjoita seuraavaan osoitteeseen: info@seehowyoueat.fi.